{
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

15°

15°

14

Februari

50%

16°

15°

14

Mars

56%

18°

15°

13

April

59%

19°

15°

12

Maj

66%

22°

16°

8

Juni

68%

25°

18°

5

Juli

78%

28°

18°

2

Augusti

80%

28°

19°

2

September

69%

27°

19°

6

Oktober

61%

23°

18°

10

November

52%

18°

17°

13

December

48%

15°

16°

14