Annons

Vad skulle hända med vädret utan Golfströmmen?

mikael sjöstrand

Utan golfströmmen skulle det vara mycket kallare! I Sverige skulle det vara mer som i Alaska och i resten av Europa skulle det vara kallare och mer regnigt. 

Golfströmmen är en ström med varmt vatten som värmer upp och ger energi till Europa. Idag är Golfströmmen starkast utanför USAs kust där en vattenvolym motsvarande 80 miljoner badkar passerar varje sekund.

Hur påverkas golfströmmen av klimatförändringarna?

Golfströmmens styrka varierar naturligt från år till år, men klimatmodeller visar på att den kommer sakta ner och föra med sig mindre vatten i framtiden.

Forskarna anser att det inte är troligt att Golfströmmen stannar av helt under detta århundrade utan att den endast blir svagare. En svagare Golfström skulle kunna ha påverkan på klimatet i Sverige, men den globala uppvärmningen på jorden har en större påverkan.

Det är dock mycket man inte vet säkert än

Osäkerheterna kring Golfströmmen är trots allt stora av flera anledningar. Det beror dels på att vi inte har kunnat mäta så länge, bara ett par decennier. Och att många detaljer är osäkra, till exempel hur issmältning påverkar golfströmmen.

 

Fördjupning 

Mätningar av vattenströmmarna ute på Atlanten ger samma slutsats som klimatmodellerna, men Golfströmmen försvagas sakta. Dessutom finns det tecken på att Golfströmmen skiftar till en sydligare bana. Det är dock svårt att säga hur stor del av försvagningen som beror på klimatförändringar. Däremot hänger Golfströmmen ihop med den Nordatlantiska djuphavsströmmen som påverkas direkt av klimatförändringar på Arktis.

Den Nordatlantiska djuphavsströmmen är en kall havsström som rör sig söderut på två till fyra kilometers djup. Den består av vatten från Golfströmmen som kyls av när det når brittiska öarna, Grönland och Skandinavien. Vattnet sjunker sedan mot botten på grund av att det är salt och blir då en del av djuphavsvattnet. Det finns alltid en jämvikt i hur mycket vatten som rör sig söderut med djupshavsströmen och det som når norrut med Golfströmmen. Minskar vattenflödet i någon av dem påverkas också den andra strömmen. 

Issmältning och mer regn påverkar havsströmmarna

Många klimatmodeller och mätningar visar på ökad issmältning och mer nederbörd i Norge och på Grönland. Det skulle bidra till att mer färskvatten blandas ut med saltvatten i havet. Färskvatten har lägre densitet än saltvatten och därför skulle omblandningen av de två vattentyperna bidra till att mindre vatten sjunker till den Nordatlantiska djuphavsströmmen. I sin tur skulle då mindre varmt vatten att röra sig upp med Golfströmmen.

Hej svejs!

Publicerad 30 nov 2020